Γέφυρες και Κορώνες
Μπορούν να κατασκευαστούν με τρείς διαφορετικές μεθόδους και είδη υλικών

Μεταλοκεραμική

Η μεταλοκεραμική είναι μια δημοφιλής κατασκευή στον τομέα της οδοντοτεχνικής όπου μπορεί να χρησιμποιηθεί ευρέως στις πλείστες περιπτώσεις.

Ζιρκόνιο

Το υλικό ζιρκόνιο χρησιμοποιείται για την κατσκευή κορωνών και γεφυρών με την μέθοδο του CAD/CAM.

E Max

Η μέθοδος E Max από την Ivoclar Vivadent είναι μια επίσης καινούργια μέθοδος στον χώρο της οδοντοτεχνικής όπου χρησιμοποιείται συνήθως για κορώνες και για τριάρα γέφυρα λόγο μειωμένης αντοχής του υλικόυ σε σχέση με την μέθοδο του ζιρκόνιου.

Εμφυτεύματα
Καινοτόμα Τεχνική

Τα οδοντιατρικά εμφυτεύματα είναι μια καινοτόμα τεχνική η οποία συμπεριλαμβάνει χειρουργικό και τεχνικό μέρος. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι το υλικό (τιτάνιο) είναι απόλυτα βιοσυμβατό (συμβατό με τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος) και ενσωματώνεται στα περιβάλλοντα οστά και συνάμα παρέχει πιο προβλέψιμη αισθητικά λύση για τον ασθενή. Το E & M Dental Lab σαν πιστοποιημένο εργαστήριο παρέχει το δημιουργικό κομμάτι της συγκεκριμένης υπηρεσίας από το 2010. Ο χρόνος κατασκευής της συγκεκριμένης υπηρεσίας κυμαίνετε από 15 μέχρι 20 εργάσιμες ημέρες ανάλογα πάντα με την περίπτωση.

Οδοντοστοιχίες
Ολικές , μερικές και μερικές μεταλικές οδοντοστοιχίες

Ολικές , μερικές και μερικές μεταλικές οδοντοστοιχίες

Ολικές οδοντοστοιχίες χρισιμοποιούντε από ασθενείς που δεν έχουν καθόλου φυσικά δόντια. Είναι κατασκευασμένες με ακριλική βάση και δόντια ακριλικά.

Μερικές οδοντοστοιχίες (ακριλικό και μεταλικό σκελετό)

Μερική οδοντοτοιχία χρησιμοποιήτε στις περιπτωσεις όπου ο ασθενείς έχει κάποια φυσικά δόντια στην στοματική κοιλότητα.

Αλλες υπηρεσίες
Νάρθηκες, Άξωνες, Επιδιορθώσεις

Νάρθηκες Λεύκανσης

Χρησιμοποιείται σε άτομα που θέλουν να λευκάνουν τα δόντια τους.

Νάρθηκες Τριγμού

Χρησιμοποιείται σε άτομα που κατά τον ύπνο ασυναίσθητα τρίζουν τα δόντια τους.

Άξονες

Η κατασκευή του άξονα χρησιμοποιήται στην περίπτωση όπου το δόντι του ασθενή έχει φθαρεί αισθητά και δεν μπορεί να έχει κολόβομα για να στηρίξει κορώνα ή γέφυρα.

Επιδιορθώσεις

Μπορούμε να παρέχουμε επιδιορθώσεις σε όλες τις κατασκευές του οδοντοτεχνικού τομέα.